Wednesday, December 6, 2023

Age Is Just A Number: Two Senior Citizens Celebrate After Passing The Bar Exams

Dalawang senior citizens ang nagpatunay na importante ang dedikasyon at tiwala sa sarili matapos pumasa sa bar exams nang hindi alintana ang kanilang edad.

- Advertisement (970x250 Desktop) -

- Advertisement (970x250 Desktop) -

- Advertisement (970x250 Desktop) -

- Advertisement (970x250 Desktop) -